Usługi

Usługi naszego doradztwa gospodarczego wyróżnia niepowtarzalność oferty. Naszym celem jest przygotowanie firm do zmieniających się realiów rynkowych tak, aby nasi Klienci mogli zdobyć przewagę nad konkurencją krajową i zagraniczną.

Dynamiczna, podlegająca nieustannym zmianom rzeczywistość niejednokrotnie weryfikuje oczekiwania przedsiębiorców, zmuszając ich do zmiany planów i przyjętych metod działania. Mając to na uwadze, oferujemy kompleksową pomoc na każdym etapie istnienia firmy.

Zarządzanie projektem to planowanie i zarządzanie szeregiem działań zmierzających do uzyskania określonego efektu biznesowego. 

Aby skutecznie sprostać przedstawionym wymaganiom, koordynujemy poszczególne fazy projektu:

  • Identyfikacja strategicznych celów
  • Ocena ryzyka: identyfikacja, ocena i kategoryzacja ryzyka
  • Określenie struktury projektu
  • Controlling

W ramach zarządzania projektem wykonujemy plan biznesowy, wdrażamy Państwa przedsiębiorstwo na rynek, negocjujemy z kontrahentami, opracowujemy bieżącą dokumentację.

Każdy obsługiwany przez nas Klient ma zagwarantowaną indywidualną obsługę oraz wnikliwą analizę specyfiki jego działalności. 

Korzyści dla firm

  • Stworzenie szczegółowego profilu Klienta
  • Ocena aktualnej sytuacji rynkowej
  • Kompleksowe rozwiązanie z jednego źródła