Rachunkowość finansowa

Celem rachunkowości finansowej jest przede wszystkim gromadzenie informacji, ich przetwarzanie oraz zaprezentowanie w formie bilansu, czy też rachunku zysków i strat. Daje ona rzeczywisty obraz sytuacji finansowej jednostki.

Rachunkowość zarządcza służy potrzebom wewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem, dostarczając danych niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących, rozwojowych i kontrolnych.

W zakresie rachunkowości oferujemy Państwu świadczenie następujących usług:

 • Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z wymogami niemieckiego prawa handlowego i podatkowego
 • Ewidencja środków trwałych
 • Księgowość debetowa i kredytowa
 • Monitorowanie rozrachunków z klientami i dostawcami
 • Monitorowanie terminów podatkowych
 • Wsparcie w wyjaśnianiu kwestii księgowych 
 • Sortowanie dokumentacji księgowej
 • Sporządzanie analiz finansowych
 • Wprowadzenie systemów kontroli i księgowania kosztów 
 • Komunikacja z doradcą podatkowym w języku niemieckim oraz polskim.

W zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych oferujemy Państwu świadczenie następujących usług:

 • Tworzenie kont płacowych, w tym pracowników branży budowlanej
 • Sporządzanie miesięcznych list płac 
 • Dokonywanie zgłoszeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego
 • Dokonywanie zgłoszeń wysokości składek w ramach ubezpieczenia społecznego  
 • Zameldowanie i wymeldowywanie pracowników w kasach chorych
 • Dokonywanie zgłoszeń do odpowiednich zrzeszeń zawodowych
 • Monitorowanie obowiązujących terminów zgłoszeń

Specjalizujemy się w rachunkowości w obszarze handlu internetowego.