Impressum

INFORMACJE ZGODNIE Z § 5 USTAWY O TELEMEDIACH (TMG)

Acrum GmbH
Marshallweg 6
D-22111 Hamburg, Niemcy
Rejestr handlowy: HR B 10 93 44
Sąd rejestrowy: Sąd Gospodarczy w Hamburgu

Reprezentowana przez:
Magdalena Zarychta-Kozłowska

KONTAKT

Tel.: +49 40 688788900
Fax: +49 40 688788909
E-Mail: acrum@acrum.de

EUROPEJSKI NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (VAT – UE)

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 ustawy o podatku od towarów i usług:

DE 263 552 494

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ ZGODNIE Z § 55 UST 2 TRAKTATU O RADIOFONII I TELEWIZJI

ACRUM GmbH

Magdalena Zarychta-Kozłowska
Marshallweg 6
22111 Hamburg, Niemcy

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (OS):

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Nasz adres e-mail znajduje się powyżej.

Nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w jakimkolwiek postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażu konsumenckiego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

Jako usługodawca odpowiadamy zgodnie z § 7 Abs.1 TMG za nasze własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jednak zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie przekazywanych lub przechowywanych informacji od osób trzecich lub wyszukiwanie okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 pozostaje w mocy.

Odpowiedzialność w tym zakresie powstaje wyłącznie od momentu powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu. Po uzyskaniu informacji o przypadkach naruszenia prawa, treści te zostaną natychmiast usunięte.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINKI

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiada zawsze ich właściciel lub operator. Zewnętrzne strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nie stwierdzono nielegalnych treści w momencie umieszczania linków. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, linki zostaną natychmiast usunięte.